Le Blanc-Seing
       
     
IMG_0264.jpg
       
     
IMG_0254.jpg
       
     
IMG_0255.jpg
       
     
IMG_0263.jpg
       
     
IMG_0252.jpg
       
     
Screenshot 2019-01-11 at 10.16.14.png
       
     
IMG_0257.jpg
       
     
Screenshot 2019-01-11 at 10.15.28.png
       
     
IMG_0251.jpg
       
     
IMG_0250.jpg
       
     
Screenshot 2019-01-11 at 10.16.02.png
       
     
IMG_0238.jpg
       
     
 Proces billeder
       
     
 Proces billeder
       
     
 Proces billeder
       
     
Le Blanc-Seing
       
     
Le Blanc-Seing

Udstillingen Le Blanc-Seing, holder åbent alle dage frem til søndag d. 14. oktober 2018 fra kl. 14.00-17.00 i Eks-rummet (Prags Boulevard 61, 1. sal)

Udstillingen Le Blanc-Seing, er et omfattende visuelt dossier, et tidsligt index over personlige foretagelser, betingelser og daglige fænomener. Projektet knytter an til min grundlæggende interesse for de underlæggende og svært afkodelige strukturer som danner fundamentet for menneskelige tanke- og adfærdsmønstre. Jeg arbejder med at iagttage og registrere disse betingelser, for derefter at behandle og eksperimentere med at fremstille afmærkninger der skal fungere som en alternativ facilitator af information. Le Blanc-Seing rummer en voluminøs datamængde, der i sit oprindelige udgangspunkt hovedsageligt bestod af daglige optegnelser i diktatform, som nøgleord uden parallelle forklaringer eller argumenter. Note-materialet, der er blevet opsamlet henover en udefineret tidsramme, er efterfølgende ved hjælp af selvudviklede registrerings- og analysestrategier, blevet gransket, tolket og endeligt bearbejdet. Metoderne er baseret på en letgenkendelig visuel udlægning af data, der bevidst efterligner en solidt etableret, rationel og videnskabelig repræsentationsform. Intentionen er at udnytte, eller snylte på, en ubetinget autoritær referenceramme som middel til at knytte en automatiseret accept til emner eller arbejdsmetoder der er intuitivt funderet.

Værkerne der udgør udstillingen, består af en serie væg-monterede, udskårede, hvide, stakkede, index papirer, der er udformede som diagrammer i inverteret- og traditionel relief. Det oprindelige udgangspunkt (optegnelserne) og alle mellemregninger er fraværende, så kun den endelige fysiske form, diagrammet, er tilbage. På trods af diagrammernes overvejende abstrakte fremtræden, er intentionen at de skal afgive lige nøjagtigt information nok til at man impliceres til at genkalde sig den oprindelige, bagvedliggende data. Den store mængde råmateriale, der danner baggrund for serien, er blevet reduceret og komprimeret i en sådan grad at den skaber et nyt system, en kode af abstrakte tegn, der på sin vis bliver til en proces, der kan afføde spor til endnu et sæt adfærdsmønstre og give anledning til at iværksætte yderligere tolkningssystemer.


IMG_0264.jpg
       
     
IMG_0254.jpg
       
     
IMG_0255.jpg
       
     
IMG_0263.jpg
       
     
IMG_0252.jpg
       
     
Screenshot 2019-01-11 at 10.16.14.png
       
     
IMG_0257.jpg
       
     
Screenshot 2019-01-11 at 10.15.28.png
       
     
IMG_0251.jpg
       
     
IMG_0250.jpg
       
     
Screenshot 2019-01-11 at 10.16.02.png
       
     
IMG_0238.jpg
       
     
 Proces billeder
       
     

Proces billeder

 Proces billeder
       
     

Proces billeder

 Proces billeder
       
     

Proces billeder